Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412192
Title Joint Program Initiative Healthy and productive seas and oceans
Author(s) Rasenberg, M.M.M.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C107/11) - 25
Department(s) IMARES
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) mariene gebieden - zeeën - oceanen - onderzoek - samenwerking - waterbeheer - duurzaamheid (sustainability) - milieubescherming - europa - nederland - marine areas - seas - oceans - research - cooperation - water management - sustainability - environmental protection - europe - netherlands
Categories Water Management (General) / Environmental Management (General)
Abstract Voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is onderzoek gedaan naar de kansen die de JPI Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI oceans) biedt voor Nederland en hoe Nederland zich zou kunnen opstellen binnen de JPI oceans. Joint programming is een concept dat in juli 2008 door de Europese Commissie (EC) is geïntroduceerd. Joint Programming is een van de vijf initiatieven om het Europese Onderzoeks Gebied (ERA) te implementeren. Een Joint Program Initiatief (JPI) is een vrijwillige overeenkomst tussen lidstaten en eventueel aangesloten derde landen rondom een groot thema. Het heeft als doel het aanpakken van grote maar gemeenschappelijke Europese uitdagingen door middel van het combineren van nationale onderzoeksprogramma’s en nationale onderzoeksmiddelen. Door deze samenwerking kan er beter gebruik gemaakt worden van de nationale en Europese Research & Development gelden. Internationale samenwerking in onderzoek en ontwikkeling is nodig voor verdere ontwikkeling van de zeeën en oceanen en het aanpakken van kennisgaten en uitdagingen. Daarom is in 2010 de JPI Healthy and productive seas and oceans geïntroduceerd. De JPI oceans is de enige JPI die gericht is op het mariene en maritieme gebied. De JPI Healthy and productive seas and oceans heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2020 Europa’s middelen en capaciteiten in de mariene en maritieme gebieden op een gecoördineerde wijze te hebben gemobiliseerd, op basis van een geïntegreerde mariene en maritieme strategische onderzoeks- en innovatie agenda (SRIA), om kritische leemten op te vullen en de visie van gezonde en productieve zeeën en oceanen te realiseren. Daarnaast zal de JPI oplossingen aandragen voor grote maatschappelijke uitdagingen, door het Europees en nationaal marien en maritiem onderzoek beter op elkaar af te stemmen (o.a. door standaardisatie van data collectie), door efficiënter gebruik en coördinatie van nationale middelen (o.a. door het uitwisselen van infrastructuur en data en vermijden van dubbel onderzoek) en door het opstellen van een gezamenlijke onderzoeksagenda. De JPI biedt voldoende kansen voor Nederland. De thema’s die geformuleerd zijn door de Task Force hebben veel raakvlakken met de Nederlandse onderzoeksactiviteiten en beleidsvelden. Nederland is een land met een grote maritieme en mariene sector. Door betrokken te zijn bij de JPI kan Nederland zijn kennis op dit vlak vergroten door samenwerking met andere Europese landen en door het uitwisselen van kennis en infrastructuur. Door samenwerking kunnen beleidsuitdagingen aangepakt worden en kennisgaten opgevuld worden. De lidstaten bepalen echter zelf bij welke onderwerpen ze betrokken willen zijn, het principe van variabele geometrie. Het niet willen deelnemen aan deze JPI zou in feite geen optie voor Nederland moeten zijn; bij niet deelname wordt de Europese mariene en maritieme onderzoeksagenda en onderzoekspraktijk, en daarmee die in Nederland, zonder Nederlandse inbreng vorm gegeven. Dit druist in tegen het belang voor Nederland van water, de mariene en maritieme sectoren en met name het toekomstig duurzame gebruik van de kustzone, zeeën en oceanen. Sterker, gegeven deze Nederlandse belangen verdient het aanbeveling te opteren voor een sterk leidende rol in deze JPI. Met name op het gebied van maricultuur, integrale en innovatieve teeltsystemen (bv algen & zeewier) en verduurzaming van visserijpraktijken is Nederland bepalend in het zetten van een innovatieve agenda. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Dit onderzoek is medegefinancierd door IMARES.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.