Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412237
Title Teeltvrije zone van 9 meter langs watergangen kan veel smaller : indeling spuitdoppen in driftreductieklassen, groot perspectief voor fruitteelt
Author(s) Wenneker, M.; Zande, J.C. van de
Source De Fruitteelt 101 (2011)46. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 8.
Department(s) Fruit
PPO/PRI AGRO Field Technology Innovations
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) fruitteelt - spuiten - drift - spuitdoppen - gewasbescherming - classificatiesystemen - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - spraying - fan nozzles - plant protection - classification systems - agricultural research
Categories Plant and Crop Protection (General) / Fruit Growing
Abstract Een teeltvrije zone van 9 meter langs watergangen kan veel smaller (3m.). Fruittelers moeten dan wel gebruik maken van driftreducering zoals een tunnelspuit, windhaag of driftarme doppen in combinatie met eenzijdig spuiten van de buitenste bomenrij. De afgelopen jaren ontwikkelden PRI en PPO daarvoor een doppenclassificatiesysteem; een systeem dat bepaalde spuitdoppen indeelt in driftreducerende klassen. Dit maakt het mogelijk op een relatief eenvoudige manier nieuwe en bestaande doppen in te delen in driftreductieklassen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.