Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412254
Title Advies recreatief gebruik van het Laarder Wasmeer
Author(s) Grift, E.A. van der; Ammerlaan, C.; Henkens, R.J.H.G.; Ottburg, F.G.W.A.; Pouwels, R.; Smits, N.A.C.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1880) - 75
Department(s) CL - Ecological Networks
CL - Crossing Borders
CL - Ecological Models and Monitoring
Land Use Planning
CE - Vegetation and Landscape Ecology
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) openluchtrecreatie - heidegebieden - natuurwaarde - natuurreservaten - nadelige gevolgen - het gooi - outdoor recreation - heathlands - natural value - nature reserves - adverse effects
Categories Nature Management (General)
Abstract In opdracht van het Goois Natuurreservaat is onderzocht of recreatief gebruik van het Beschermd Natuurmonument Laarder Wasmeer mogelijk is zonder dat de natuurdoelstelling voor het gebied wordt aangetast, en zo ja, onder welke voorwaarden recreatief gebruik van het terrein dan kan plaatsvinden. Het advies is om het recreatief gebruik van het Laarder Wasmeer zeer extensief te houden om de natuurpotenties van het gebied maximaal te kunnen benutten. Dit betekent dat recreanten bij voorkeur slechts beperkt en onder begeleiding toegang zouden moeten krijgen tot het gebied.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.