Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412317
Title Hydraulisch functioneren vispasseerbare cascades
Author(s) Boersema, M.P.; Vermeulen, B.; Torfs, P.J.J.F.; Hoitink, A.J.F.; Roelofs, G.W.M.; Houten, G.J. van den
Source Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2011-22) - 67
Department(s) Hydrology and Quantitative Water Management
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) vismigratie - hydraulische systemen - stuwen - laboratoriumproeven - modellen - fish migration - hydraulic structures - weirs - laboratory tests - models
Categories Hydraulic Engineering
Abstract In diverse stroomgebieden in Nederland worden in beken en kleine rivieren vispasseerbare kunstwerken aangelegd ter vervanging van stuwen. Dit om vismigratie mogelijk te maken en de ecologie van het systeem te verbeteren. Vispasseerbare kunstwerken zijn er in vele soorten en maten. Een veel voorkomende vispassage is de zogenaamde vispasseerbare stortsteenbekkenpassage. Vanwege het uiterlijk van dit type passage wordt in de praktijk ook wel gesproken over een vispasseerbare cascade, of kortweg cascade vistrap. Waterschap Rijn en IJssel heeft in samenwerking met Waterschap De Dommel het initiatief genomen om de stortsteen-bekkenpassage (cascade) in een schaalmodel nader te onderzoeken. Het schaalonderzoek is uitgevoerd in het Kraijenhoff van de Leur Laboratory
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.