Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412335
Title Ziek en Zeer : Wortelrot bij lelies
Author(s) Vink, P.
Source BloembollenVisie 2011 (2011)232. - ISSN 1571-5558 - p. 72 - 72.
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) lelies - siergewassen - bloembollen - wortelrot - plantenziekten - diagnose - grondsterilisatie - landbouwkundig onderzoek - lilies - ornamental crops - ornamental bulbs - root rots - plant diseases - diagnosis - soil sterilization - agricultural research
Categories Bulb and Tuber Flowers / Liliales / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract In dit artikel een verslag van het diagnostisch onderzoek naar een onbekende wortelrot bij lelies. Uit het onderzoek is gebleken is dat veel soorten schimmels, bacteriën en saprofitische aaltjes in aangetaste wortel zijn aan te treffen, maar daarbij geen primaire rol spelen. Wel is uit de gegevens van verschillende bedrijven en later onderzoek duidelijk geworden dat problemen van onbekende wortelrot vrijwel zeker primair verband houden met schade door vrijlevende aaltjes.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.