Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412393
Title Ganzen: geliefd, maar met mate
Author(s) Melman, T.C.P.; Kleijn, D.; Voslamber, B.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 8 (2011)5. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) ganzen - wildbeheer - foerageren - landbouwgrond - nadelige gevolgen - natuurbeleid - geese - wildlife management - foraging - agricultural land - adverse effects - nature conservation policy
Categories Nature Management (General)
Abstract In het boerenland zijn ganzen een alledaagse verschijning geworden, niet alleen in de winter, maar ook in de zomerperiode zijn er grote aantallen. Vanuit het natuurbeleid wordt de toename toegejuicht, maar er zijn ook negatieve aspecten : de schade aan landbouwgewassen. Meer recent zijn er berichten dat de royale aanwezigheid van ganzen ook schade aan bepaalde vormen van natuur veroorzaakt. Daarmee is het tweeslachtige beeld van de ganzen in onze maatschappij gekenschetst : ze zijn welkom, maar met mate. Een overzicht van het aantal ontwikkelingen, de belangrijkste beleidsmaatregelen en de nieuwste bevindingen uit recent onderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.