Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412398
Title Schurftbestrijding met grovedruppelbespuitingen positief in praktijk
Author(s) Wenneker, M.; Anbergen, R.H.N.
Source De Fruitteelt 96 (2006)48. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
Department(s) Applied Plant Research, Fruit Research Unit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) vruchtbomen - fruitgewassen - spuiten - spuitdoppen - druppelgrootte - spuitapparaten - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - fruit trees - fruit crops - spraying - fan nozzles - droplet size - sprayers - plant protection - control methods
Categories Fruit Growing / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Onderzoek van PPO-fruit heeft aangetoond dat met grovedruppelbespuitingen (venturidoppen), al dan niet gecombineerd met andere technieken, zeer hoge emissiereducties te realiseren zijn. Binnen het project Telen met Toekomst is de venturidop in de praktijk getoetst. Hieruit blijkt dat het bestrijdend effect niet vermindert bij grovedruppelbespuitingen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.