Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 412413
Title Vervolgproef moet in 2012 het onderste uit de kan halen: Praktijkproef rond HNT en belichten levert veel lichtpuntjes op (interview met Tom Dueck)
Author(s) Staalduinen, J. van; Dueck, T.A.
Source Onder Glas 8 (2011)11. - p. 40 - 41.
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) glastuinbouw - groenteteelt - klimaatregeling - teeltsystemen - energiebesparing - doelstellingen - haalbaarheidsstudies - groenten - greenhouse horticulture - vegetable growing - air conditioning - cropping systems - energy saving - objectives - feasibility studies - vegetables
Categories Tomatoes / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Een jaar lang zijn er op het GreenQ Improvement Centre in Bleiswijk tomaten geteeld onder belichting volgens de principes van Het Nieuwe Telen. Het besparingsdoel – 30% minder gasverbruik bij gelijke productie – is bijna gehaald, ondanks het feit dat de grenzen van een verantwoorde teelt soms werden overschreden. “Juist daar hebben we veel van geleerd”, vertelt onderzoeker Tom Dueck van Wageningen UR Glastuinbouw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.