Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412447
Title Grootschalige irrigatie voor kleinschalige boeren in Mozambique
Author(s) Oord, A.; Beekman, P.W.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2011)21. - ISSN 0166-8439 - p. 12 - 13.
Department(s) Irrigation and Water Engineering
WASS
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2011
Keyword(s) watervoorziening - irrigatie - pompstations - stroomgebieden - ontwikkelingsplannen - mozambique - water supply - irrigation - pumping stations - watersheds - development plans
Categories Water Supply
Abstract Mozambique werd in 2001 getroffen door grote overstromingen. In Nante, een landbouwgebied aan de rivier de Licungo, zijn toen onder andere dijken en wegen vernietigd. Na de overstromingen begonnen vrij snel herstelwerkzaamheden, die ervoor moeten gaan zorgen dat deze regio een belangrijk rijstproductiegebied wordt. Een duurzame watervoorziening is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Om inzicht te krijgen in de waterhuishouding is een hydrologische studie uitgevoerd van dit deel van het stroomgebied van de Licungo. Hieruit blijkt dat het irrigatiesysteem onder vrij verval gevoed kan worden door de rivier; een haalbaar en goedkoop alternatief voor het installeren van een nieuw pomphuis
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.