Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412499
Title Verbindingsmaatlat voor de landbouw : ontwikkeling van een indicator die een beeld geeft van de verbinding tussen een biologisch landbouwbedrijf en zijn omgeving : onderdeel van koepelproject Duurzaamheidprestaties Biologische Landbouw
Author(s) Jong, D. de; Schoutsen, M.A.; Veen, E.J.; Sukkel, W.; Visser, A.J.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 36
Department(s) Team Economie en Nematoden
Rural Sociology
Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) multifunctionele landbouw - biologische landbouw - duurzaamheidsindicatoren - duurzame landbouw - indicatoren - nevenactiviteiten - sociale interactie - multifunctional agriculture - organic farming - sustainability indicators - sustainable agriculture - indicators - ancillary enterprises - social interaction
Categories Alternative Farming
Abstract Eén van de kenmerken van duurzaamheid, in de traditionele people, plant, profit indeling, is de mate waarin landbouw zich weet te verbinden aan de maatschappij. Deze studie focust zich op de ontwikkeling van een indicator die de mate van verbinding weergeeft. Omdat verbinding het resultaat is van een complexe sociale interactie die lastig meetbaar is, is er geen indicator beschikbaar die direct iets zegt over de mate van verbinding die een bedrijf of een sector weet te realiseren. Omdat er weinig informatie wordt vastgelegd over verbindingen die ondernemers aangaan in bestaande databases is ervoor gekozen om een indicator te ontwikkelen die direct door de ondernemer ingevuld kan worden. In deze studie is een eerste aanzet gedaan voor de ontwikkeling van deze duurzaamheidsindicator voor verbindingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.