Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412511
Title Beoordeling natuurakkoord : globale toetsing van het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur
Author(s) Bredenoord, H.; Hinsberg, A. van; Gorrée, M.; Knegt, B. de; Beck, J.; Hoek, D.J. van der; Farjon, H.; Kragt, F.; Kuiper, R.; Veen, M. van; Zeijts, H. van; Gaaff, A.; Gerritsen, A.L.; Kamphorst, D.A.; Luijt, J.; Schmidt, A.M.
Source Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (PBL-publicatie nr. 500414010) - 31
Department(s) CL - Ecological Models and Monitoring
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
ALT - CL - Landschap Systemen
CL - Ecological Networks
Forest and Nature Conservation Policy
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
CGI - Geo-information Communication
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natuurbeleid - ecologische hoofdstructuur - overheidsbeleid - provincies - beleidsevaluatie - nature conservation policy - ecological network - government policy - provinces - policy evaluation
Categories Nature Management (General)
Abstract Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op verzoek van het kabinet het ‘Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur’ getoetst. Het Rijk draagt, met het van kracht worden van dit akkoord, het natuurbeleid over aan de provincies. Daarvoor voegt het Rijk jaarlijks 100 miljoen euro toe aan het Provinciefonds. Een belangrijk onderdeel van dat beleid, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), wordt in 2021 afgerond, maar zal dan kleiner van omvang zijn dan oorspronkelijk gepland. De provincies worden verantwoordelijk voor het beheer van de EHS. Met al deze wijzigingen vermindert het Rijk zijn uitgaven voor natuur en landschap met twee derde deel. De vraag die het kabinet aan het PBL heeft gesteld, is of Nederland met de uitvoering van het akkoord en de voorgestelde bezuinigingen kan voldoen aan de internationale verplichtingen en doelstellingen, die voortvloeien uit onder andere de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.