Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412518
Title In natte jaren worden alle planten aangetast: Combinaties van middelen vertragen uitval in impatiens (interview met Jantineke Hofland-Zijlstra)
Author(s) Arkesteijn, M.; Hofland-Zijlstra, J.D.; Vries, R.S.M. de
Source Onder Glas 8 (2011)11. - p. 52 - 53.
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) impatiens walleriana - kruidachtige planten als sierplanten - peronospora farinosa - plantenziekten - gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - proeven - landbouwkundig onderzoek - groenten - potplanten - ornamental herbaceous plants - plant diseases - plant protection - integrated control - trials - agricultural research - vegetables - pot plants
Categories Ornamental Plants / Plant and Crop Protection (General)
Abstract De éénjarige zomerbloeier Impatiens walleriana is een belangrijk onderdeel in het perkgoedassortiment. De grote problemen met aantasting door valse meeldauw hebben de laatste jaren geresulteerd in een fikse omzetdaling. Er is daarom op korte termijn behoefte aan duurzame bestrijdingsmiddelen, die tenminste drie maanden effectief blijven. Dat laatste is ook de vraag van de begeleidingscommissie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.