Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412620
Title Hebben grauwe ganzen een negatief effect op weidevogels?
Author(s) Kleijn, D.; Hout, J.J. van der; Jansman, H.A.H.; Kats, R.J.M. van; Knecht, E.; Lammertsma, D.R.; Muskens, G.J.D.M.; Melman, T.C.P.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2233) - 50
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) ganzen - weidevogels - biologische mededinging - interacties - populatiedichtheid - vegetatie - natuurbescherming - anser - nederland - geese - grassland birds - biological competition - interactions - population density - vegetation - nature conservation - netherlands
Categories Wildlife Conservation and Management / Aves
Abstract Dit tussenrapport beschrijft een deel van de werkzaamheden die in het kader van het onderzoeksproject ‘Populatiebeheer overzomerende (grauwe) ganzen’ (BO-02-013-005) in 2009 en 2010 hebben plaatsgevonden. Het aantal ganzen dat in Nederland broedt neemt de laatste decennia spectaculair toe. Onder natuurbeschermers is ongerustheid ontstaan dat ganzen een negatief effect hebben op weidevogels. Daarom worden sinds een aantal jaren in en om natuurreservaten aantal-regulerende maatregelen voor de Grauwe gans genomen. Dit rapport presenteert de resultaten van een studie die tot doel had vast te stellen of er een (negatieve) relatie bestaat tussen het voorkomen van overzomerende Grauwe ganzen en weidevogels. In negen gebieden waar ganzen en weidevogels in substantiële aantallen voorkwamen, is onderzocht of de dichtheid of populatietrends van ganzen en weidevogels met elkaar gerelateerd waren. Daarnaast is geanalyseerd hoe de ruimtelijke verdeling tussen ganzen en weidevogels zich gedurende het broedseizoen ontwikkelde: mijden ze elkaar of komen ze juist samen voor? Daarbij is onderscheid gemaakt tussen directe beïnvloeding (aanwezigheid van ganzen) en indirecte beïnvloeding (via de vegetatie).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.