Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412625
Title Mededinging en transparantie : randvoorwaarden voor concurentie en duurzaamheid
Author(s) Bunte, F.H.J.; Meulen, B.M.J. van der; Logatcheva, K.; Georgiev, E.S.
Source LEI Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155286 - 176
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Business Economics
Law and Governance
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) voedselketens - prijsvorming - prijzen - voedingsmiddelen - kartels - onvolledige mededinging - duurzaamheid (sustainability) - transparantie - marktconcurrentie - food chains - price formation - prices - foods - cartels - imperfect competition - sustainability - transparency - market competition
Categories Marketing Policy and Strategy
Abstract Er is volop informatie over prijzen in de Nederlandse voedselketen, bij het bedrijfsleven zelf en bij marktinformatiebureaus. Het mededingingsrecht staat veel duurzaamheidsinitiatieven toe. Hard core kartelafspraken zijn zonder meer verboden, maar is er ook een grijs gebied waarbij de toelaatbaarheid van duurzaamheidsinitiatieven afhangt van een economische analyse door de NMa. Dit creëert onzekerheid en kosten, wat initiatieven af kan remmen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.