Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412710
Title Kennis en scholing voor varkenshouders van nu en de toekomst
Author(s) Vernooij, A.G.
Source Wageningen : Wageningen UR - 43
Department(s) Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) varkenshouderij - agrarisch onderwijs - agrarisch praktijkonderwijs - middelbaar beroepsonderwijs - onderwijsprogramma's - bijscholing - kennis - pig farming - agricultural education - on-farm training - intermediate vocational training - education programmes - continuing training - knowledge
Categories Agricultural Education / Pigs
Abstract In deze uitgave staat informatie over een groot vernieuwingsproject in het middelbare varkenshouderijonderwijs, waarbij de betrokken Agrarische Opleidingscentra (AOC's) voor de regio's Zuid- en Oost-Nederland gezamenlijk een basisonderwijspakket voor de varkenshouderij organiseren, met veel aandacht voor praktijkervaring. Het verhaal wordt geïllustreerd met ervaringen van betrokken leerlingen en docenten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.