Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412752
Title Granulaat op zavelgrond: grondig belicht
Author(s) Molendijk, Leendert
Event Landelijke aaltjesdag, 2011-11-18/--
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Unpublished lecture
Publication year 2011
Keyword(s) catch crops - potatoes - plant parasitic nematodes - granules - nematode control - population dynamics - field tests - life cycle - arable farming
Categories Biological Control of Pests / Plant Parasitic Nematodes
About Presentatie over onderzoek naar de toepassing van granulaat bij de bestrijding van aaltjes. Telers en voorlichters vroegen zich af of de vermeerdering van aardappelcysteaaltjes voorkomen of beperkt zou kunnen worden door de teelt van een vroeg te oogsten aardappelgewas. Dat zou kunnen worden gerealiseerd wanneer de levenscyclus van de aaltjes vroegtijdig wordt beëindigd. Toepassing van een granulaat zou dit effect nog kunnen versterken. Van granulaten is bekend dat de activiteit van aaltjes gedurende een bepaalde periode ná de toepassing sterk is geremd. Door dit uitstel van aantasting aan het begin van de groeiperiode zou een deel van de aaltjespopulatie zijn levenscyclus niet kunnen voltooien, vooral niet op een kort groeiend waardgewas.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.