Staff Publications

Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
  • About

    'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

    'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

    Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

    Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

    We have a manual that explains all the features 

Record number 412768
Title Samenvatting Monitoring Nulsituatie-Rapport Resultaten meetronde 2005-2006
Author(s) Keidel, H.; Beers, T.G. van; Doornbos, J.; Molendijk, L.P.G.
Source Gewasbescherming 39 (2008)1. - ISSN 0166-6495 - p. 19 - 21.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) akkerbouw - grondanalyse - nematoda - nematodenbestrijding - heterodera schachtii - globodera - meloidogyne - pratylenchus - rotylenchus - tylenchorhynchus - longidorus - soorten - bedrijfsvoering - vragenlijsten - gewasbescherming - arable farming - soil analysis - nematode control - species - management - questionnaires - plant protection
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Eind 2004 is door het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA), het Productschap Tuinbouw (PT) en LTO Nederland het initiatief genomen om de aaltjesproblemen gezamenlijk aan te pakken. Hiervoor is het actieplan aaltjesbeheersing gelanceerd. Eén van de projecten binnen dit actieplan was het monitoren van de nulsituatie. Dit project is uitgevoerd door een consortium van Blgg BV, NAK AGRO BV, en PPO-AGV. Binnen het project zijn tussen 2005 en 2006 425 akkerbouwbedrijven grondmonsters genomen. Deze zijn geanalyseerd op de meest bekende plantenparasitaire aaltjes. Daarnaast is aan de deelnemers gevraagd mee te werken aan een enquête over hun bedrijfsvoering en hun ervaringen met aaltjes
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.