Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412769
Title Beheersing aardappelmoeheid : alles over aardappelmoeheid, achtergronden, regelgeving, bemonstering, bestrijding en beheersing : met praktische voorbeelden
Author(s) Molendijk, L.P.G.; Beers, T.G. van
Source Den Haag : actieplan aaltjesbeheersing
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Brochure
Publication year 2006
Keyword(s) heterodera - globodera - nematoda - aardappelen - solanum tuberosum - nematodenbestrijding - gewasbescherming - akkerbouw - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - regelingen - Nederland - potatoes - nematode control - plant protection - arable farming - cultural control - regulations - Netherlands
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Kennis is onontbeerlijk om op een effectieve manier met een besmetting met aardappelcysteaaltjes om te gaan. Termen als relatieve vatbaarheid, tolerantie en pathotypen moeten goed bekend zijn om de populatieontwikkeling van het aaltje te voorspellen bij het gevoerde teeltplan. Ook de nieuwe regelgeving moet goed vertrouwd zijn. Deze brochure geeft deze basisinformatie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.