Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412882
Title Nematologische aspecten van kruidenteelten
Author(s) Beers, T.G. van; Molendijk, L.P.G.; Mheen, H.J.C.J. van der
Source Kennisakker.nl 2005 (2005)15 okt.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) specerijen - keukenkruiden - levisticum officinale - valeriana officinalis - petroselinum crispum - nematoda - pratylenchus penetrans - paratrichodorus pachydermus - meloidogyne chitwoodi - nematodenbestrijding - waardplanten - aromatische gewassen - akkerbouw - spices - culinary herbs - nematode control - host plants - aromatic plants - arable farming
Categories Herbs / Plant Parasitic Nematodes
Abstract Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op de kruiden maggi, valeriaan en peterselie en de aaltjes Pratylenchus penetrans, Paratrichodorus pachydermus en Meloidogyne chitwoodi. Uit de proeven en de inventarisatie van praktijkpercelen met valplekken is gebleken dat maggi, valeriaan en peterselie allemaal goede waardplanten zijn voor P. penetrans en P. pachydermus. M. chitwoodi is helemaal niet aangetroffen in de praktijkinventarisatie op probleempercelen. Ook in de potproeven bleek geen van deze kruidengewassen een goede waardplant te zijn voor M. chitwoodi . Alleen peterselie is een slechte tot matige waardplant voor M. chitwoodi . Op zandgrond moet in het bouwplan goed rekening gehouden worden met de teelt van kruidengewassen. Er kunnen aan het begin van de teelt beter geen hoge dichtheden P. pratylenchus en/of P. pachydermus aanwezig zijn op het perceel. Na een probleemloze teelt van kruidengewassen is het goed om voor P. penetrans en P. pachydermus schadegevoelige gewassen een aaltjesbemonstering uit te voeren. Ongemerkt kunnen er toch schadelijke aaltjes niveaus zijn ontstaan op het perceel.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.