Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412935
Title Conflicterende of convergerende ambities in de Eems-Dollard
Author(s) Dirkx, G.H.P.; Arnouts, R.C.M.; Heer, M. de
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 10) - 8
Department(s) WOT Natuur & Milieu
CL - The Human Factor
Forest and Nature Conservation Policy
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) eems-dollard - natuurwaarde - economische ontwikkeling - havens - groningen - duitsland - natuurbeheer - estuaria - natural value - economic development - harbours - germany - nature management - estuaries
Categories Nature Management (General) / Economic Systems
Abstract Het Eems-Dollardgebied is één van de laatste nog open estuaria in Nederland. Het gebied herbergt belangrijke (internationale) natuurwaarden, maar vormt ook de toegangspoort tot havens met een grote economische betekenis voor de regio. De huidige economische ontwikkeling vraagt om voortdurende ingrepen in het estuarium. Dat zet de natuurwaarden onder grote druk. Bedrijfsleven, overheden en natuurbeschermers zoeken naar mogelijkheden om de economische en de ecologische betekenis van het gebied beter in balans te brengen. In WOt-paper 10 wordt verkend met de kijkrichtingen uit de Natuurverkenning 2010-2040 als hulpmiddel hoe dat er uit zou kunnen zien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.