Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413034
Title Vliegenpoepjesziekte in lelies : voortgezet diagnostisch onderzoek 2011
Author(s) Vink, P.; Pham, K.T.K.; Kok, B.J.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 25
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) schimmelziekten - lilium - lelies - forceren van planten - polymerase-kettingreactie - diagnose - fungiciden - glastuinbouw - plantenziektebestrijding - bloembollen - snijbloemen - nederland - fungal diseases - lilies - forcing - polymerase chain reaction - diagnosis - fungicides - greenhouse horticulture - plant disease control - ornamental bulbs - cut flowers - netherlands
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Cut Flowers
Abstract Bij de bloementeelt van lelies is in de herfst en wintermaanden soms sprake van veel economische schade doordat de waslaag van lelieplanten wordt aangetast door de schimmel Zygophiala. Daardoor ontstaan ongewenste stengelvlekken en een afwijkende bloemknopafrijping. In een consultancyproject is een beknopte literatuurstudie uitgevoerd over genoemde schimmel. Daarbij is vastgesteld dat de schimmel Zygophiala metname bij de teelt van appels in de USA en China het zogenaamde “flyspeck”kan veroorzaken. Ook andere gewassen met een duidelijke waslaag zoals anjers kunnen last hebben van een aantasting door deze schimmel. Uit zieke lelieplanten afkomstig uit Nederland zijn isolaties gemaakt en is met een geïsoleerde Zygophiala-schimmel een DNA-toets ontwikkeld. Daarmee is vanaf nu een snelle PCR-toets mogelijk om deze schimmel op en in lelieplanten aan te tonen. Ook is nagegaan wat de remmende werking is van een groot aantal, in Nederland gebruikte fungiciden op de schimmel Zygophiala . Het is gebleken dat een groot aantal van deze fungiciden zoals Allure, Ortiva, Mirage Plus, Kenbyo fl., Collis en Flint in vitro een goede remmende werking hebben tegen genoemde schimmel. Telers van lelies moeten daarmee in staat zijn om een aantasting door Zygophiala effectief te kunnen onderdrukken. Uit eerdere studies is gebleken dat het kasklimaat meestal een allesbepalende rol speelt bij problemen met Zygophiala. Daarom is het tevens van belang dat telers van lelies ook door middel van sturing van het kasklimaat proberen om een aantasting door deze schimmel te voorkomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.