Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 413075
Title Meloidogyne hapla (noordelijk wortelknobbelaaltje)
Author(s) PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente,
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Poster (professional)
Publication year 2008
Keyword(s) akkerbouw - gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne hapla - nadelige gevolgen - nematodenbestrijding - maatregelen - arable farming - plant protection - plant parasitic nematodes - adverse effects - nematode control - measures
Categories Plant and Crop Protection (General) / Plant Parasitic Nematodes
Abstract Het hoofdproductschap Akkerbouw heeft in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing elf 'Rode lampen' laten ontwikkelen. Het gaat om leaflets die laboratoria vanaf 2008 per soort aaltje meesturen als een aaltjesmonster boven een bepaalde waarde uitkomt. Een extra attendering naar de akkerbouwer om maatregelen te nemen. In dit Actieplan wordt de akkerbouwer gewaarschuwd voor schadelijke aantallen Meloidogyne hapla (noordelijk wortelknobbelaaltje)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.