Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 413117
Title Biobased industrial chemicals from glutamic acid
Author(s) Lammens, T.M.
Source University. Promotor(en): Johan Sanders, co-promotor(en): Maurice Franssen; Elinor Scott. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789461730237
Department(s) Biobased Chemistry and Technology
Laboratory for Organic Chemistry
VLAG
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2011
Keyword(s) glutaminezuur - derivaten - chemicaliën uit biologische grondstoffen - synthese - biobased economy - glutamic acid - derivatives - biobased chemicals - synthesis
Categories Organic Chemistry
Abstract In dit onderzoek is op zoek gegaan naar routes om van glutaminezuur vier producten te maken die van waarde zijn voor de industrie, die nu uit olie gemaakt worden. Dat zijn grondstoffen voor allerlei soorten kunststof, zoals nylon en rubbers. Het onderzoek laat zien dat alle vier die producten inderdaad gemaakt kunnen worden uit glutaminezuur. Vervolgens is niet alleen gekeken naar de manier waarop dat zou kunnen, maar ook naar de praktische uitvoerbaarheid, de economische haalbaarheid en de impact op het milieu. Daarbij bleek dat er voor twee van de vier producten nog verbeteringen nodig zijn om te kunnen concurreren met de productie uit olie, maar dat de andere twee industrieel haalbaar kunnen zijn. Productie daarvan uit glutaminezuur vermindert onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en is beter voor het milieu.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.