Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413119
Title Bedrijfstoeslagen na 2013; Omgaan met dalende bedragen
Author(s) Jongeneel, R.A.; Bont, C.J.A.M. de; Jager, J.H.; Prins, H.; Roza, P.; Smit, A.B.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086155415 - 89
Department(s) LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
Agricultural Economics and Rural Policy Group
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI INT BELEID - Internationale Handel & Markten
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
WASS
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) betaling - subsidies - financieel landbouwbeleid - inkomsten uit het landbouwbedrijf - melkveehouderij - kalverproductie - fabrieksaardappelen - europese unie - nederland - payment - agricultural financial policy - farm income - dairy farming - calf production - starch potatoes - european union - netherlands
Categories Agricultural Economics (General) / Agricultural Policy
Abstract De veranderingen in het Europese landbouwbeleid in de komende jaren houden in dat de bedrijfstoeslagen voor veel landbouwbedrijven sterk zullen dalen. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft het LEI gevraagd inzicht te geven in de gevolgen voor de bedrijven met hoge toeslagen per ha; het aanpassingsvermogen van de betreffende bedrijven en de ketens; en de maatregelen die het ministerie eventueel hiervoor zou kunnen nemen. Er is allereerst op basis van de gegevens in het Informatienet een beeld gevormd van de actuele situatie van de bedrijven met hoge bedrijfstoeslagen. Vervolgens is aan de hand van literatuur, interviews met experts en een analyse van de betreffende markten (zuivel, kalfsvlees en aardappelzetmeel) een beschouwing opgesteld over de mogelijkheden van aanpassing van de bedrijven en productieketens aan de verandering van de bedrijfstoeslagen. Daarna is met de klankbordgroep een inventarisatie gemaakt van de mogelijke maatregelen die de overheid kan treffen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.