Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413175
Title Meer groei door beter koelend vermogen
Author(s) Berg, Extern van den; Noort, F.R. van
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Web page aimed at the general public
Publication year 2011
Abstract Bij veel potplanten wordt het gebruik van gratis daglicht beperkt doordat de bladtemperatuur te hoog oploopt. Tijdens een informatiebijeenkomst van de werkgroep Potplanten van LTO Groeiservice werden twee oplossingsrichtingen toegelicht. Wageningen UR Glastuinbouw onderzoekt de technische oplossingen en Plant Dynamics kijkt naar een fysiologische richting.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.