Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413186
Title Bestrijding late koolvlieg in spruitkool
Author(s) Vlaswinkel, M.E.T.; Kruistum, G. van
Source Lelystad : PPO AGV - 22
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) brassica oleracea var. gemmifera - delia radicum - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plantenziekten - gewasbescherming - bedrijfsinformatiesystemen - insectenplagen - cultural control - plant diseases - plant protection - management information systems - insect pests
Categories Insecticides, Acaricides / Vegetables
Abstract In spruitkool is de late koolvlieg een specifiek probleem, omdat er ook eitjes afgezet worden onder de buitenste blaadjes van de zich ontwikkelende spruitjes. Enkele aangetaste spruiten vervuilen bij de oogst relatief grote partijen. Uit de literatuurstudie kwam naar voren dat door verschillende maatregelen toe te passen er wel een reductie in aantasting kan worden bewerkstelligd. Ten eerste is het telen van een minder gevoelig ras van belang. Het reduceren van het sulfaatgehalte in de bodem bij een voldoende stikstofvoorziening kan mogelijk ook de eileg reduceren. Het toepassen van ondergroei met klaver of een verregaande vorm van mengteelt reduceert de aantasting aanzienlijk, maar is economisch niet rendabel. Het tijdig signaleren van de koolvlieg met geurvallen en ondersteuning van een computermodel in combinatie met een effectief vliegdodend middel, is op dit moment de beste methode voor een effectieve bestrijding.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.