Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413187
Title Bestrijding koolwittevlieg in spruitkool
Author(s) Vlaswinkel, M.E.T.
Source Lelystad : PPO AGV - 15
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) gewasbescherming - ziektebestrijding - insectenbestrijding - plagenbestrijding - insecticiden - groenteteelt - spruiten - spruitjes - trialeurodes vaporariorum - kasproeven - plant protection - disease control - insect control - pest control - insecticides - vegetable growing - sprouts - brussels sprouts - greenhouse experiments
Categories Leafy Vegetables / Insecticides, Acaricides
Abstract In 2006 en 2007 heeft het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving locatie Westmaas (ZH) proeven uitgevoerd ter bestrijding van de koolwittevlieg in spruitkool. In spruitkool zorgt koolwittevlieg de laatste jaren voor grote problemen in de teelt. Het afscheiden van honingdauw is het grootste probleem, waardoor de bladeren en spruiten kleverig worden. Hierdoor worden ze vuil en ontstaat er groei van roetdauwschimmels. Er zijn diverse (17 middelen) in de kas getest op hun werking tegen koolwittevlieg. Hiervoor zijn aangetaste planten gebruikt. Uit de screening zijn enkele objecten naar voren gekomen die een goede werking tegen koolwittevlieg hebben. Ook is in de tweede en derde screening de aantasting door luis (perzikbladluis) meegenomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.