Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413190
Title Preventie vogelschade in vollegrondsgroentegewassen. Resultaten screening en veldproeven met diverse middelen in 2007
Author(s) Vlaswinkel, M.E.T.; Uijthoven, W.; Wijk, C.A.P. van
Source Lelystad : PPO AGV (PPO 3250044700) - 17
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) vollegrondsteelt - veldgewassen - groenten - plagen veroorzaakt door gewervelde dieren - plagenbestrijding - vogels - outdoor cropping - field crops - vegetables - vertebrate pests - pest control - birds
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Wildschade is bij de teelt van vollegrondsgroente een groot en algemeen voorkomend probleem. Vanuit het Productschap Tuinbouw is het project ‘Preventie Vogelschade vollegrondsgroentegewassen’ gestart. Het uiteindelijke doel is te komen tot een ‘verruiming van de beschikbaarheid van voor vogels onaantrekkelijke stoffen’, waarvan een langdurig afwerend effect uitgaat en daarmee vogelschade voorkomt. Dit rapport doet verslag van de resultaten van de screening op kleine schaal op sla en broccoli en de veldtoetsing in de praktijk in twee proeven sla. In de screening zijn 6 middelen of combinaties van middelen getoetst. De verschillen waren bij sla groter dan bij broccoli. Uit deze proeven kwamen de behandelingen I7+N7 en HHH7 als beste naar voren. In de veldproeven bij sla zijn deze middelen samen met onbehandeld en N7 getest. Uit deze proeven kwamen de behandelingen HHH7 en I7+N7 als perspectiefvol naar voren. De resultaten uit de veldtoetsingen met deze middelen vormen een goede basis om, samen met de juiste toepassingswijze, in vervolgonderzoek te komen tot effectieve vogelafweermiddelen. Het voorstel zou zijn om in overleg te treden met de leverancier om de mogelijkheden bekijken. Verder is het aan te raden in 2008 enkele proeven bij telers aan te leggen, waarbij het ene deel behandeld wordt en het andere deel niet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.