Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413327
Title Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting : opbrengst, energierendement, broeikasgasemissiereductie en nutriëntenafvoer
Author(s) Huijbregts, T.; Hanse, B.; Voort, M.P.J. van der
Source Bergen op Zoom : Stichting IRS - 23
Department(s) Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) suikerbieten - tussenteelt - brandstofgewassen - gewasopbrengst - bio-energie - zaaitijd - oogsttijdstip - mineralenboekhouding - broeikasgassen - emissie - akkerbouw - biobased economy - sugarbeet - intercropping - fuel crops - crop yield - bioenergy - sowing date - harvesting date - nutrient accounting system - greenhouse gases - emission - arable farming
Categories Sugarbeet / Bioenergy
Abstract In het kader van het project Energieboerderij is de mogelijkheid onderzocht om voor vergisting suikerbieten te telen na een vroegruimend gewas, waarbij de oogst na de winter plaatsvindt (tussenteelt). Alleen bij vroege uitzaai voor begin augustus werden voldoende hoge opbrengsten verkregen met een hoog energierendement en een broeikasgasemissiereductie die voldeed aan het duurzaamheidscriterium. Tussen de onderzochte rassen bestonden er significante verschillen in methaanopbrengst van zowel wortel als loof. Bij vroege zaai met voldoende hoge opbrengst worden aanzienlijke hoeveelheden nutriënten met het gewas afgevoerd. Vooral voor fosfaat kan dit problemen geven, indien er niet voldoende ruimte is om hiervoor te compenseren. Ook is het vorstrisico te groot om altijd na de winter te kunnen oogsten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.