Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413342
Title Verpakkingen voor vers vlees : verwachte ontwikkelingen tussen 2011-2030 en het energiebesparingspotentieel
Author(s) Thoden van Velzen, E.U.
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1287) - ISBN 9789461730824 - 36
Department(s) FBR Fresh Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) vlees - intelligente verpakkingen - verpakken - houdbaarheid (kwaliteit) - duurzaamheid (durability) - energiebesparing - voedselverspilling - meat - smart packaging - packing - keeping quality - durability - energy saving - food wastage
Categories Food Packaging / Meat and Meat Products
Abstract In dit rapport worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandeld: 1) De huidige stand van zaken ten aanzien van het gebruik van verpakkingstechnologieën voor vers vlees, vleeswaar, verse maaltijden, gemarineerd vlees, bewerkt vlees en snacks in Nederland en Europa. 2) Verbeterperspectieven voor 2015, 2020 en 2030 voor bestaande en nieuwe verpakkingstechnologieën, inclusief de kritieke punten, mogelijke barrières en verwachte toepasbaarheid. 3) De energiebesparingsmogelijkheden die innovatie in de productieketens van de vleesverwerkende industrie bieden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.