Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413378
Title Kennis: van vastleggen naar laten stromen : aanbevelingen voor Lerende netwerken voor natuurbeheerders vanuit Gestalt, Kolb en Immediate-delayed compensation
Author(s) Doorn, R. van; Zijlstra, J.
Source Velp : VHL (VHL-rapport 3) - ISBN 9789081742610 - 74
Department(s) Bos- en Natuurbeheer (VHL)
Diermanagement (VHL)
LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natuurbeheer - natuurgebieden - kennisoverdracht - kennissystemen - nature management - natural areas - knowledge transfer - knowledge systems
Categories Nature Management (General)
Abstract Doel van het rapport is aanbevelingen te doen om kennisdoorstroming tussen terreinbeheerders onderling en met hun omgeving te verbeteren. Kennisdoorstroming gaat grotendeels onbewust, maar het is wel bewust te faciliteren door aandacht te geven aan drie onderdelen: 1. vastleggen van kennis, 2. tijd en plaats van de bijeenkomsten, 3. openheid om te gaan leren. Bij de laatste is de meeste winst te boeken en deze is te stimuleren door: Het wiel zelf mogen uitvinden om tot kennisontwikkeling te komen (Kolb). Mensen bewust maken van de omgeving waarin ze zich bewegen, waardoor ze voor hun kennisontwikkeling beter gebruik gaan maken van hun omgeving (Gestalt). Mensen vaak en met regelmaat de terugkoppeling geven dat ze dichter bij hun doel komen (Immediate-delayed compensation).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.