Staff Publications

Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
  • About

    'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

    'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

    Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

    Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

    We have a manual that explains all the features 

Record number 413393
Title Het landschap opnieuw uitvinden
Author(s) Opdam, P.F.M.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 8 (2011)9. - ISSN 1572-7610 - p. 39 - 41.
Department(s) CL - Ecological Networks
Land Use Planning
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) landschap - landschapsbeheer - overheidsbeleid - economische analyse - landscape - landscape management - government policy - economic analysis
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract In het onderhandelingsakkoord dat regering en provincies hebben gesloten neemt het rijk geen verantwoordelijkheid meer voor het landschap. Onderwerpen als nationale landschappen, landschap generiek, leefbaarheid en toegankelijkheid van het boerenland staan in het lijstje vervallen rijkstaken. Het landschapsconcept verbreden, is het antwoord van Paul Opdam
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.