Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 413400
Title Subsidie voor goede zolen
Author(s) Harn, J. van; Jong, I.C. de; Vermeij, I.
Source De Pluimveehouderij 41 (2011)16. - ISSN 0166-8250 - p. 32 - 33.
Department(s) LR - Backoffice
Livestock Research
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) pluimveehouderij - voetziekten - voetzolen - laesies - dierenwelzijn - diergezondheid - subsidies - eu regelingen - poultry farming - foot diseases - footpads - lesions - animal welfare - animal health - eu regulations
Categories Animal Health and Welfare / Poultry
Abstract Voorzien is dat ook in 2012 vleeskuikenhouders subsidie voor vermindering van voetzoollaesies kunnen aanvragen. Dit artikel geeft handvatten om een gerichte keuze te maken tussen subsidiabele maatregelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.