Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413410
Title Essay Groene Carrière : De Groene Carrière : Goed werk in Agro en Tuinbouwsectoren
Author(s) Jong, L.W. de; Dijkshoorn, M.W.C.; Kaemingk, E.; Snellen, M.; Pijls, T.
Department(s) Flower Bulbs, Nursery Stock and Fruit
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Brochure
Publication year 2011
Keyword(s) tuinbouw - landbouwindustrie - arbeid (werk) - agrarisch onderwijs - arbeidsverhoudingen in de landbouw - vakbekwaamheid - personeel - ondernemerschap - horticulture - agribusiness - labour - agricultural education - agroindustrial relations - professional competence - personnel - entrepreneurship
Categories Agricultural Sector / Horticulture / Types of Labour, Labourer Types
Abstract Essay ten behoeve van de strategische ontmoeting over de Groene Carrière op 24 mei in Flora Boskoop. In 2010 hebben 3 Greenports ervaring opgedaan met Groene Carrières. Het project ‘de Groene Carrière’ is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van EL&I (v/h LNV) directie Kennis (i.c. Jan Guerand en René van Schie). De 3 Greenports waren Boskoop, Noord Holland Noord en de Betuwse Bloem. De Greenports werden gefaciliteerd door de WUR en CINOP. Doel van de Groene Carrière is duurzame inzetbaarheid van medewerkers te realiseren. De groene sector is in potentie een aantrekkelijke sector om te werken. Een flink aantal kenmerken zoals werken met natuurlijke producten, duurzaamheid en buitenlucht sluiten aan bij wat mensen graag in hun werk zien. Ondanks dat, lukt het niet om gezien te worden als een aantrekkelijke omgeving om in te werken. Stedelingen hebben in het algemeen weinig contact met de groene sector. Beeldvorming is niet negatief1 Bij aanvang van de Groene Carrière bleek al direct dat er vergelijkbare bestaande initiatieven in diverse regio’s zijn. Veel van deze initiatieven worden ‘stand alone’ uitgevoerd. Van kennisuitwisseling, leren van elkaar en ontwikkelen van nieuwe kennis op dit vlak is nauwelijks sprake. Veel van deze initiatieven worden geconfronteerd met vergelijkbare uitdagingen/problemen: maar werkgelegenheid wordt in andere
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.