Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413457
Title Het Savelsbos en omgeving
Author(s) Schaminee, J.H.J.; Willems, J.H.
Source In: Excursieverslagen 2005 / J.A.M. Janssen K. van Dort, R. Haveman, Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - p. 12 - 14.
Department(s) CE - Vegetation and Landscape Ecology
Nature Conservation and Plant Ecology
PE&RC
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 2010
Keyword(s) vegetatietypen - bosecologie - inventarisaties - zuid-limburg - vegetation types - forest ecology - inventories
Categories Plant Ecology
Abstract De excursie vond plaats vanaf het dorp Rijckholt aan de zuidwestkant van het bosgebied, waarbij de deelnemers al snel - vanuit het bos - een mooi uitzicht hadden op het middenterras van het Maasdal. De gronden hier zijn lange tijd als akkerland gebruikt, waarna op deze terrasgronden zo ongeveer vanaf 1850 in toenemende mate fruit werd geteeld en hoogstamboomgaarden het landschapsbeeld bepaalden. Op hun beurt hebben het veld moeten ruimen voor intensieve vormen van (in het bijzonder) graslandbeheer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.