Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413530
Title Het koor van adviseurs verdient een dirigent. Over kennisverspreiding rond Phytophthora in aardappelen2011
Author(s) Buurma, J.S.; Janssens, S.R.M.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 247)
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) solanum tuberosum - aardappelen - plantenziekteverwekkende schimmels - phytophthora infestans - kennisoverdracht - informatieverspreiding - landbouwvoorlichting - plantenziektebestrijding - ziektepreventie - potatoes - plant pathogenic fungi - knowledge transfer - diffusion of information - agricultural extension - plant disease control - disease prevention
Categories Plant Pathogenic Fungi / Plant and Crop Protection (General) / Knowledge Exchange
Abstract In dit werkdocument wordt verslag gedaan van een sociologisch onderzoek naar de kennisverspreiding rond Phytopthora in aardappelen. We beschrijven welke onderwerpen en welke partijen bij de kennisverspreiding zijn betrokken, welke partijen zich met welke onderwerpen bezig houden en welke argumenten zij gebruiken om de belangstelling van de aardappelteler te trekken. Ook wordt aangegeven welke onderwerpen en welke argumenten de aardappelteler zelf het meest aanspreken. Via vergelijking van kennisvraag en kennisaanbod is nagegaan hoe de kennisverspreiding vanuit het onderzoek naar de praktijk kan worden geoptimaliseerd. Centraal in het onderzoek stond de betekenisgeving van primaire producenten, kennisverspreiders, onderzoekers en beleids-makers aan de bestrijding van Phytophthora in aardappelen. De achterliggende veronderstelling was dat een zekere gelijkheid in betekenisgeving cruciaal is voor een soepele kennisverspreiding naar de praktijk. Het onderzoek is gebaseerd op een verkennende analyse van de berichtgeving over Phytophthora in het weekblad Boerderij en op een telefonische enquête bij 25 personen en partijen uit het kennisnetwerk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.