Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413626
Title Fundamentfokkerij Fries Hollands vee
Author(s) Mill, R. van; Nauta, W.J.
Source Driebergen : Louis Bolk Instituut - 35 p.
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) rundveerassen - dierveredeling - fokkerijmethoden - genetische diversiteit - inteelt - melkveehouderij - dubbel-doel rassen - cattle breeds - animal breeding - animal breeding methods - genetic diversity - inbreeding - dairy farming - dual purpose breeds
Categories Animal Breeding and Genetics (General) / Cattle
Abstract Dit onderzoeksverslag is tot stand gekomen vanuit het netwerk Fundamentfokekrij Fries Hollands Vee, een praktijknetwerk veehouderij dat wordt gefinancierd door Dienst Regelingen (LNV) met geld voor plattelandsontwikkeling in Europa. Vanuit dit netwerk is fokkerij data verzameld van de fundamentfokbedrijven van de FH vereniging. Met deze data is de fokkerijpraktijk van deze bedrijven in beeld gebracht voor de vereniging zelf en ook om deze fokkerij te kunnen gebruiken als voorbeeld voor andere veehouders die ook met eigen stieren fokken of dat willen gaan doen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.