Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413651
Title Verkenning duurzame energietechnieken toepasbaar op bloembollenbedrijven : een economische analyse van decentrale opwekkingsmogelijkheden
Author(s) Putten, K. van der
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bloembollen - energiebronnen - duurzame energie - kosten-batenanalyse - rendement - alternatieve methoden - ornamental bulbs - energy sources - sustainable energy - cost benefit analysis - returns - alternative methods
Categories Energy / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Dit rapport geeft een overzicht van beschikbare duurzame energiebronnen en technieken waarmee decentraal energie kan worden opgewekt in de bloembollensector. Door de verwachte stijging van de gas en elektriciteitsprijzen uit te zetten tegen de verwachte prijsdaling van de nieuwe, duurzame technologieën, is een schatting gemaakt van het jaar waarin deze technieken financieel aantrekkelijk worden voor bloembollenbedrijven. Hierbij is rekening gehouden met verschillende groeiscenario’s en het wel/niet verkrijgen van subsidie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.