Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413674
Title Effect mijt mogelijk groter door bijengif
Author(s) Blacquiere, Tjeerd
Source Effect mijt mogelijk groter door bijengif, Noordhollands Dagblad, 2011-06-08, L. Braat, http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/article9584161.ece/Effect-mijt-mogelijk-groter-door-bijengif
Department(s) PRI BIOINT Entomology & Virology
Publication type Media appearance
Publication year 2011
Abstract Imkers klagen al jaren over bovenmatige bijensterfte. Na elke winter legt bijna een kwart van de volken het loodje. Wat is de oorzaak? Het oppervlaktewater in Noord- en Zuid-Holland is op sommige plaatsen vergeven van imidacloprid, een bijengif. In vier verhalen de ins en outs van het probleem. Vandaag: Effect varroamijt mogelijk groter door imidacloprid De honingbij, een uiterst nuttig insect. Sinds jaar en dag door zowel kwekers als imkers op handen gedragen vanwege de rol bij de bestuiving van gewassen en de productie van honing. Al vele winters sterft zo’n kwart van de volken. Over de oorzaken is men het niet eens. Wetenschappers van naam vliegen elkaar hierover in de haren. Wie heeft gelijk? De Bijenstichting, GroenLinks en de Partij voor de Dieren (PvdD) willen actie. ..... Wetenschapper Tjeerd Blacquiere van Plant Research International (PRI, onderdeel van de Wageningse Universiteit, zei onlangs in het tv-programma Zembla dat hij zich geen zorgen maakt over de nieuwe generatie pesticiden in land- en tuinbouw. Al geeft hij toe - hij houdt zelf ook bijen - dat hij die samenhang met bijensterfte niet heeft onderzocht. Opponent Jeroen van der Sluijs van de Universiteit Utrecht ziet, gesteund door de toxicoloog Henk Tennekes en tal van onderzoekers in het buitenland, juist wél samenhang tussen het toenemende gifgebruik - zaadbehandeling en verstuiving - en bijensterfte. Hij wijst op het verbod van imidacloprid in Noord-Italië enkele jaren geleden en de sterk teruggelopen sterfte daar. Om die reden wil Van der Sluijs, ook gasthoogleraar in Versailles, gericht onderzoek naar dat verband
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.