Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413694
Title Workshop kassenteelt in Suriname
Author(s) Maaswinkel, R.H.M.; Prado, G. del
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten ) - 59
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) glasgroenten - teelt onder bescherming - slasoorten - lactuca - bladgroenten - workshops (programma's) - paprika's - capsicum - tomaten - solanum lycopersicum - substraten - suriname - maleisië - indonesië - greenhouse vegetables - protected cultivation - lettuces - leafy vegetables - workshops (programs) - sweet peppers - tomatoes - substrates - malaysia - indonesia
Categories Vegetables / Horticulture
Abstract Van 15 tot en met 17 november 2011 is in Paramaribo op het Ministerie van Landbouw, Veeteelt & Visserij een eerste workshop gehouden voor telers en adviseurs, die nauw betrokken zijn bij teelten onder beschermde omstandigheden. Tijdens de workshop zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: kassenteelt in de tropen, sla op NFT, de teelten van paprika en tomaat en telen op substraat. Tijdens het onderwerp kassenteelt in de tropen werd inzage gegeven in de verschillende kastypen en ervaring daarmee in Indonesië en Maleisië. Ook werd stilgestaan bij het integraal kasontwerp.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.