Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413924
Title Monitor Agenda Vitaal Platteland vastgelegd : ontwerp en implementatie van een generieke beleidsmonitor
Author(s) Randen, Y. van; Groot, H.L.E. de; Vullings, L.A.E.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 252) - 108
Department(s) CGI - Spatial Models and Knowledge Systems
CGI - Geo-information Communication
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) platteland - regionale ontwikkeling - landbouwontwikkeling - overheidsbeleid - monitoring - nederland - rural areas - regional development - agricultural development - government policy - netherlands
Categories Rural Development
Abstract In april 2004 is de ‘Agenda voor een Vitaal Platteland’ (AVP) gepresenteerd als de gezamenlijke beleidsvisie van de toenmalige ministeries LNV (sinds eind 2010 opgegaan in het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), VROM en V&W (sinds eind 2010 samengegaan in het ministerie van Infrastructuur & Milieu) om het platteland gereed te maken voor toekomstige veranderingen. De Monitor Agenda Vitaal Platteland is een ondersteunend instrument van het rijk voor de genoemde rapportages. Het zorgt voor de systematische inwinning, centrale opslag en presentatie van monitoringgegevens die nodig zijn om de effectiviteit en efficiency van het plattelandsbeleid zoals vastgelegd in AVP te kunnen evalueren. Dit document beschrijft de ontwerp en implementatie van de Monitor Agenda Vitaal Platteland. Het document is bedoeld als naslagwerk voor technici die met de monitor werken. Het doel van dit document is om de monitor AVP te documenteren, als kwaliteitsslag, maar is ook bedoeld voor buitenstaanders om na te gaan hoe het systeem in elkaar zit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.