Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413942
Title Naar een advies voor fosfaatbemesting op nieuwe leest. Dl. 2: Grasland
Author(s) Bussink, D.W.; Bakker, R.F.; Draai, H. van der; Temminghoff, E.J.M.
Source Wageningen : Nutriënten Management Instituut (Rapport / Nutri├½nten Management Instituut NMI 1246.2) - 54
Department(s) Chair Soil Chemistry and Chemical Soil Quality
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) graslanden - graslandbeheer - bemesting - normen - mestgiften - fosfaat - adviescommissies - grasslands - grassland management - fertilizer application - standards - dressings - phosphate - advisory committees
Categories Grasses / Grasslands / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Het P-bemestingsadvies voor grasland is vooral gebaseerd op proeven die ruim 50 jaar geleden zijn uitgevoerd. Bemesten volgens dit advies is door de invoering van het gebruiksnormenstelsel nu vaak niet meer mogelijk. Vandaar dit het onderzoek, dat tot doel heeft een nieuwe adviessystematiek voor grasland te ontwikkelen, die gebaseerd is op de directe P-beschikbaarheid en het P-naleverend vermogen van de bodem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.