Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413947
Title Duurzaamheid, innovatie en risico; vier cases uit de agrarische sector
Author(s) Galen, M.A. van; Lauwere, C.C. de; Ruijs, M.N.A.; Wolf, P.L. de; Bakker, T.; Dijk, S.M. van; Meulen, H.A.B. van der
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155477 - 122
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) landbouwsector - systeeminnovatie - duurzaamheid (sustainability) - overheidsbeleid - fondsgelden - subsidies - samenwerking - agricultural sector - system innovation - sustainability - government policy - funding - cooperation
Categories Agricultural Sector / Innovation Studies (General)
Abstract Belangrijke ingrediënten voor een succesvolle systeeminnovatie zijn 'sense of urgency', ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus die bij elkaar aansluiten, congruente belangen van de betrokken actoren, netwerkvorming, bevlogen mensen die de kar trekken en de juiste interventie op het juiste moment. Het vinden van fondsen en het overwinnen van wettelijke barrières en risicoaversie bij ondernemers zijn belangrijke uitdagingen, naast het verwerven of behouden van maatschappelijk draagvlak. De (rijks)overheid speelt een belangrijke rol bij het tot stand komen van systeeminnovaties door subsidieregelingen, experimenteerruimte en het laten uitvoeren van (haalbaarheids)onderzoeken. Beleid kan belemmerend werken door wet- en regelgeving voor milieu- en bouwvergunningen. Een lotingsysteem voor het verkrijgen van subsidies wordt als belemmering ervaren vanwege de onzekerheid. Vangnetten of garantieregelingen om onzekerheid te verminderen en risico's minder ongrijpbaar te maken, zijn belangrijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.