Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413957
Title Klimaatneutrale bloembollenbedrijven : Visie op 2020
Author(s) Wildschut, J.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 24
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bloembollen - bedrijven - energiebesparing - nederland - teeltsystemen - forceren van planten - emissie - ornamental bulbs - businesses - energy saving - netherlands - cropping systems - forcing - emission
Categories Bulb and Tuber Flowers
Abstract Eén van de afspraken in het Convenant Schoon & Zuinig is dat de bloembollensector de ambitie heeft om in nieuwe bedrijven vanaf 2020 economisch rendabel klimaatneutraal (geen netto CO2-uitstoot op het bedrijf) te kweken en te telen. Hiertoe is een visie ontwikkeld die recht doet aan de diversiteit van de sector. Op basis van de beschikbare statistieken (CBS) en van gegevens van de bedrijven die sinds 1995 aan de Energiemonitor deelnemen zijn voor de drie bedrijfstypen Telers, Teler/broeiers en Broeiers de trends en ontwikkelingen m.b.t. areaal, broeiproductie, gewassamenstelling en het energieverbruik (elektra en warmte), in kaart gebracht. Ondanks de grote diversiteit van de sector zijn er een aantal duidelijk verschillende dominante bedrijfstypes te onderscheiden, met voor elk type specifieke klimaatneutrale oplossingsrichtingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.