Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413982
Title Liquiditeit varkens en legpluimvee onder druk
Author(s) Vermeij, I.
Source V-focus 8 (2011)6. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) varkenshouderij - pluimveehouderij - hennen - liquiditeit - marktinformatie - pig farming - poultry farming - hens - liquidity - market intelligence
Categories Market Economy / Poultry / Pigs
Abstract Vanwege de aanhoudende slechte marktsituatie in de varkens- en legpluimveesector, zijn op verzoek van onder meer de Dienst Regelingen van EL&I en banken liquiditeitsuitgangspunten opgesteld. Deze worden gebruikt bij aanvragen voor de BBZ en Garantstelling Landbouw. Deze kortermijnverwachtingen worden alleen afgegeven als liquiditeitstekorten ontstaan door langdurig lage voerwinsten. De liquiditeitsuitgangspunten zijn veel minder rooskleurig dan de langetermijnverwachtingen, die in KWIN-Veehouderij 2011-2012 staan vermeld. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.