Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414065
Title Rabo luidt noodklok over tekort aan bijen (interview met Tjeerd Blacquière)
Author(s) Niessen, J.; Blacquière, T.
Source De Financiële Telegraaf (2011). - p. 1 - 1.
Department(s) PRI BIOINT Entomology & Virology
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2011
Abstract Schaarste dreigt voor groente en fruit. Oorzaak: een nijpend tekort aan bijen. Rabobank luidt de noodklok, want wereldwijd komt de voedselproductie in gevaar , aldus de bank in een rapport. Ze wil dat wetenschap, bedrijfsleven en overheid de handen ineen slaan om het tij te keren. Het areaal dat beplant is met gewas dat afhankelijk is van bestuiving is de afgelopen vijftig jaar gestegen met 135 procent. De groei van het aantal bijenkolonies was 83 procent en bleef daar dus ver bij achter. De toenemende welvaart in de wereld heeft al geleid tot de consumptie van meer fruit en de komende jaren wordt nog een forse toename verwacht in landen als China en Brazilië. De bijen kunnen dat allemaal niet bijbenen. Bovendien is er sprake van een grote sterfte onder de nijvere volkjes, vooral in de VS en Europa. Een eenduidige verklaring ervoor is er niet. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat monocultuur en pesticiden de leefwereld van de bij verslechterd hebben. Belangrijke voedselgewassen als rijst en graan hebben de bij niet nodig, maar zo'n negentig gewassen, waaronder appels, peren en bessen wel. Ongeveer eenderde van de productie van voedsel in de wereld is afhankelijk van bestuiving en die zal voor 80 tot 90 procent moeten komen van bijen. De Rabobank pleit voor onderzoek, maar wil ook dat tuinders overleggen met imkers over het gebruik van middelen die het gewas moeten beschermen. Een simpel begin zou zijn niet overdag te spuiten met middelen die het gewas moeten beschermen tegen ongedierte, omdat dan de bijen hun nuttige werk doen. Te veel werk voor te weinig volken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.