Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 414104
Title Perspectief op duurzaamheid: de biologische landbouw bekeken
Author(s) Wijnands, F.G.; Monteny, A.
Source Biokennis
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2011
Keyword(s) biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidsscan - duurzaamheidscriteria - duurzame landbouw - waarden - organic farming - sustainability - sustainability scan - sustainability criteria - sustainable agriculture - values
Categories Organic Farming / Intentions for Organic Farming
Abstract In de biologische landbouw staat duurzaamheid centraal. Duurzaamheid is een integraal begrip en omvat vele aspecten. Hier worden kort de prestaties weergegeven van de biologische landbouw voor een groot aantal aspecten van duurzaamheid. De prestaties zijn geplaatst in het perspectief van de eigen ambities en de ontwikkelingen in de gangbare landbouw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.