Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414109
Title 'Bedrijven moeten de prioriteiten bepalen' : Marc Hoenders, secretaris topteam Agrofood, ministerie EL&I
Author(s) Hoenders, M.H.J.
Source Kennis Online 8 (2011)nov. - p. 6 - 6.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) landbouwbeleid - duurzame landbouw - innovaties - ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - agricultural policy - sustainable agriculture - innovations - entrepreneurship - farm management
Categories Agricultural Policy
Abstract De topsector Agro&Food streeft op verschillende fronten naar duurzaamheid. Onder meer door efficiënter gebruik van grondstoffen en door meer te doen met reststromen en mest. De inzet van bedrijven is daarbij hard nodig, zegt Marc Hoenders, vanuit het ministerie van EL&I betrokken bij het topteam Agrofood. Zoals het topteam stelt: ‘Verduurzaming is een kans voor bedrijven. Bovendien: als de sector het niet voor elkaar krijgt om duurzamer te produceren, verliezen ze hun license to produce.’
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.