Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414120
Title Vochtige ecosystemen kwetsbaar : klimaateffecten in Nederland
Author(s) Bodegom, P.M. van; Verboom-Vasiljev, J.; Witte, F.; Vos, C.C.; Bartholomeus, R.P.; Cormont, A.; Geertsema, W.; Veen, M. van der
Source Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 28 (2011)2. - ISSN 0169-6300 - p. 93 - 103.
Department(s) CL - Ecological Models and Monitoring
CL - Ecological Networks
Land Use Planning
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2011
Keyword(s) ecosystemen - vegetatietypen - ecohydrologie - hydrologie - soortendiversiteit - bodemwater - klimaatverandering - ecosystems - vegetation types - ecohydrology - hydrology - species diversity - soil water - climatic change
Categories Plant Ecology / Climatic Change
Abstract Drie onderling onafhankelijke onderzoeken, uitgevoerd door verschillende teams met eigen methoden, komen tot dezelfde conclusie: natte, voedselarme ecosystemen als vochtige graslanden, natte heide en vennen in Nederland lijken het meeste risico te lopen als gevolg van klimaatverandering. De consistentie van de resultaten benadrukt het belang van adaptatiemaatregelen voor het behoud van natuurtypen die belangrijk zijn voor Nederland
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.