Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414122
Title Een bodemvruchtbaarheidstheorie uit de eerste helft van de 19e eeuw
Author(s) Wit, C.T. de
Source Landbouwkundig Tijdschrift 81 (1969)8. - ISSN 0927-6955 - p. 245 - 251.
Department(s) Theoretical Production Ecology
Publication type Article in professional journal
Publication year 1969
Keyword(s) bodemvruchtbaarheid - soil fertility
Categories Soil Fertility
Abstract In het begin van de 19e eeuw formuleerde Thaer zijn opvattingen over de bodemvruchtbaarheid waarin de humus als plantenvoedend element een belangrijke rol speelde. Deze nogal naïeve theorie wordt op het ogenblik als een historische curiositeit beschouwd. Het is nauwelijks bekend dat een van zijn leerlingen, Carl von Wulffen, een bodemvruchtbaarheidstheorie ontwikkelde waarin de gedachte dat ieder landbouwsysteem tendeert naar een evenwicht in de bodemvruchtbaarheid, centraal stond. Von Wulffen's kwantitatieve beschouwingen maakten het mogelijk dit evenwichtspunt en de gevolgen van de verplaatsing hiervan op te sporen door middel van oogstwaarnemingen in opeenvolgende jaren onder experimenteel gevarieerde omstandigheden en van een nauwkeurige administratie van de in- en uitvoer van elke akker afzonderlijk en het landbouwbedrijf als geheel. De beginselen van Von Wulffen's theorie worden besproken en er wordt nagegaan aan welke kwaliteiten het te danken is dat deze theorie zich kon handhaven tot lang na de formulering van de 'mineraaltheorie' van Sprengel en Liebig. Verder wordt er op gewezen dat overeenkomstige beschouwingen ook nu nog een grote rol spelen bij de bestudering van de organische-stofbalans van de grond en in de ogenschijnlijk zo ver verwijderde gedachtenwereld van de econoom en dat Von Wulffen's theorie ook nu nog kan helpen bij het verdiepen van het inzicht in de aard van de landbouw in verschillende streken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.